• Nederlands
 • English
 • Français
 • Español
 • Deutsch
 • -

  Jodium

   

  Sophie Lemajeur

  Sophie Lemajeur

  Jodium

  Jodium onmiskenbaar een superbelangrijk element in ons lichaam.

   

  Geschiedenis

  Het is een scheikundig element met symbool I en atoomnummer 53. Het element behoort

  tot de groep van de halogenen. Het werd pas in 1811 ontdekt door de Franse

  wetenschapper Bernard Courtois.

  Het heeft zijn naam te danken aan het Griekse woord ioειδèς voor violet, vanwege de

  kleur van de jodiumdamp.        

   

  Het is ook het element Jodium dat massaal ingezet wordt door overheden in een

  kernrampgebied om op die manier het lichaam te verhinderen de radioactieve jodium

  te absorberen. Van bescherming gesproken.

   

  Waarom is jodium altijd zo belangrijk voor het menselijk lichaam?

   

  Omdat een tekort aan jodium zeer gevaarlijk is. Men riskeert bijvoorbeeld een schildklier-

  vergroting met slikklachten of ademhalingsstoornissen als nare gevolg. Gelukkig komt

  dit probleem in onze streken niet zo vaak voor en beschikken alle mensen over voldoende

  Jodium om hieraan te ontsnappen. 

   

  Hieraan wel, maar is dat voldoende?

   

  Een jodiumgehalte op peil garandeert immers onder andere een immuunsysteem wat

  voldoende sterk is. En beschermt dus het lichaam tegen ongewenste indringers, op

  een dergelijke manier dat het lichaam niet meer de behoefte ondervindt om zichzelf

  geheel of gedeeltelijk aan te vallen bij de aanwezigheid van ál te agressieve ‘bezoekers ‘.

   

  En het voorbeeld van het Corona-virus is jammer genoeg wereldwijd maar ál te actueel!

  Zolang er geen onderzoek gedaan werd naar de mineralenhuishouding van alle genezen

  Corona-patiënten, heeft men er slechts het raden naar waarom sommigen slechts milde

  klachten vertoonden, en anderen het amper een paar dagen overleefden.   

   

  Een ander cruciaal lichaamsdeel in deze lichamelijke strijd na een eventuele besmetting

  is natuurlijk het hart. Het moet nu eenmaal over voldoende Q10 beschikken om in dit

  gevecht gewoon stand te houden.  

   

  Het is ook algemeen bekend dat het Jodium en Q10 gehalte bij onnoemelijk veel

  personen jammer genoeg absoluut ontoereikend is. Wat er zou moeten gebeuren om

  dit niveau bij allen op peil te brengen verdient dan ook ten volle zeer gespecialiseerde

  nationale aandacht. 

   

  Misschien kan een onderzoek in die richting wel een oplossing bieden tegen eventuele

  volgende virus-aanvallen, en kan de mens op een natuurlijke manier beschermd worden

  zonder ook maar énige noodzaak om volledige nationale economieën compleet te

  verlammen.

   

   

  Laatste artikelen